SaTyR_, teksty z maja 2014 roku

4 teksty z ma­ja 2014 ro­ku – auto­rem jest Sa­TyR_.

Znaleźne

Zo­rien­to­wana na ptaszki
cnotę trzy­mała w klatce
na wszel­ki wy­padek, gdy­by
któryś zna­lazł klucz. 

fraszka
zebrała 62 fiszki • 14 maja 2014, 23:59

Leśne runo

Pan szczy­gieł - la­su ozdoba
srokę - łasą na cudze błyskotki
so­bie upodobał
na naj­wyższym drze­wie so­bie siadywali
tre­le mo­rele wyśpiewywali
te­mu przyglądała się je­go dru­ga połowa
- pod­piłować tą gałąź czy nie ? Nie! jes­tem
za mądra na to głowa!
Czar­ne myśli, smut­ne pióra sro­ka wyniuchała
a że os­try miała dziób, to szczygłową
- zadziobała.
Zdu­miał się pan szczy­gieł zraniony
zab­rał swo­je błys­kotki i sfrunął z gałęzi onej. 

fraszka
zebrała 78 fiszek • 12 maja 2014, 19:20

Rysa na szkle.

Coś tam pękło, może ser­ce, może żyłka,
brzo­zowa wit­ka za­miast wędki,
w ar­tystycznym nieładzie plącze się zdrętwiały język,
os­tatni wdech - nadzieja na haczyku.
Uhu, w rze­ce z far­by płynie ry­ba ! 

fraszka
zebrała 103 fiszki • 4 maja 2014, 18:35

Ludzkie z.o.o

Prysła ze stada
od na­tury nie zdoła,
bo jad ma we krwi. 

wiersz
zebrał 92 fiszki • 3 maja 2014, 15:20
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność