SaTyR_

11 tekstów – auto­rem jest Sa­TyR_.

Znaleźne

Zo­rien­to­wana na ptaszki
cnotę trzy­mała w klatce
na wszel­ki wy­padek, gdy­by
któryś zna­lazł klucz. 

fraszka
zebrała 62 fiszki • 14 maja 2014, 23:59

Leśne runo

Pan szczy­gieł - la­su ozdoba
srokę - łasą na cudze błyskotki
so­bie upodobał
na naj­wyższym drze­wie so­bie siadywali
tre­le mo­rele wyśpiewywali
te­mu przyglądała się je­go dru­ga połowa
- pod­piłować tą gałąź czy nie ? Nie! jes­tem
za mądra na to głowa!
Czar­ne myśli, smut­ne pióra sro­ka wyniuchała
a że os­try miała dziób, to szczygłową
- zadziobała.
Zdu­miał się pan szczy­gieł zraniony
zab­rał swo­je błys­kotki i sfrunął z gałęzi onej. 

fraszka
zebrała 78 fiszek • 12 maja 2014, 19:20

Rysa na szkle.

Coś tam pękło, może ser­ce, może żyłka,
brzo­zowa wit­ka za­miast wędki,
w ar­tystycznym nieładzie plącze się zdrętwiały język,
os­tatni wdech - nadzieja na haczyku.
Uhu, w rze­ce z far­by płynie ry­ba ! 

fraszka
zebrała 103 fiszki • 4 maja 2014, 18:35

Ludzkie z.o.o

Prysła ze stada
od na­tury nie zdoła,
bo jad ma we krwi. 

wiersz
zebrał 92 fiszki • 3 maja 2014, 15:20

Białe tulipany w kagańcu.

Bielą się przed święta­mi sumienia
jak drze­wa w wiosen­nym sadzie
jak białe tu­lipa­ny pochy­lają głowy
uja­dające pys­ki wsadzając w kaganiec
i klęczą pod krzyżem wy­pat­rują jałmużny
na drodze krzyżowej zbierają gwoździe
jeszcze się przydadzą
ci co naj­wyżej ska­kali do gardeł
jut­ro po­niosą święconkę
prze­każą fałszy­wy znak pokoju
siądą przy stołach w roz­bi­tych rodzinach
gdzie co­raz mniej po­wodów, żeby trwać
uwikłani w sieci nies­pełnieni myśliwi
w roszcze­niu szu­kają miej­sc, gdzie wy­lać złość. 

wiersz
zebrał 120 fiszek • 18 kwietnia 2014, 16:09

Sofija

O bo­gini olim­pu, tyś jak róża w ogrodzie
stworzo­na do wszech miłos­nych spazmów
nie je­den ogrodnik
liczyłby two­je płat­ki w swoim wazonie
gdy­by nie ten roz­la­ny puchar goryczy
czy pa­miętasz ? onej kar­ma­zyno­wej no­cy
księżyc zaj­rzał do two­jego łoża i od­szedł zasmucony
oho, blis­ko północ
wszys­tkie Ju­lie legły w uścis­kach Romeów
nie śpisz ? aha, jeszcze liczysz w wyob­raźni dotyki
uhu, znów sa­mot­na noc. 

erotyk
zebrał 124 fiszki • 15 kwietnia 2014, 16:35

Vena

bal­la­dowo nastrojona
jak skrzyp­ce u mistrza
połas­ko­ta łas­ka­wym uśmie­chem,
par­sknie deszczem
smag­nie wiat­rem al­bo zagrzmi
ciepłem og­rze­je , ko­go upatrzy
myślałby kto, że to z ra­ju Ewa
tak poetycznie śpiewa
ale to kap­ryśna dama
o dzi­wy, cze­mu to ub­ra­na w spod­nie Adama. 

fraszka
zebrała 86 fiszek • 13 kwietnia 2014, 21:51

Wdech puścił bąka.
Cicho jak ma­kiem zasiał.
Po­wiało smrodem. 

haiku
zebrał 88 fiszek • 6 kwietnia 2014, 06:44

* * *

Pa­nicz je­den w ka­peluszu, co to daw­no zginął w buszu,za kry­tyka się uważa, wiarę czyją tu pod­waża.Sma­ga ba­tem, tnie szpic­rutą, znaw­co słowa- tyś ba­tutą. Aleks-ieju, cud, żeś ożył, może byś tak pochędorzył, jaką dziołchę za sto­dołą ? 

fraszka
zebrała 62 fiszki • 10 marca 2014, 18:15

Nie ki­waj dru­giego, bo pier­wszy będziesz wykiwany. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 20 września 2013, 17:19
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność