SaTyR_, teksty z kwietnia 2014 roku

4 teksty z kwiet­nia 2014 ro­ku – auto­rem jest Sa­TyR_.

Białe tulipany w kagańcu.

Bielą się przed święta­mi sumienia
jak drze­wa w wiosen­nym sadzie
jak białe tu­lipa­ny pochy­lają głowy
uja­dające pys­ki wsadzając w kaganiec
i klęczą pod krzyżem wy­pat­rują jałmużny
na drodze krzyżowej zbierają gwoździe
jeszcze się przydadzą
ci co naj­wyżej ska­kali do gardeł
jut­ro po­niosą święconkę
prze­każą fałszy­wy znak pokoju
siądą przy stołach w roz­bi­tych rodzinach
gdzie co­raz mniej po­wodów, żeby trwać
uwikłani w sieci nies­pełnieni myśliwi
w roszcze­niu szu­kają miej­sc, gdzie wy­lać złość. 

wiersz
zebrał 120 fiszek • 18 kwietnia 2014, 16:09

Sofija

O bo­gini olim­pu, tyś jak róża w ogrodzie
stworzo­na do wszech miłos­nych spazmów
nie je­den ogrodnik
liczyłby two­je płat­ki w swoim wazonie
gdy­by nie ten roz­la­ny puchar goryczy
czy pa­miętasz ? onej kar­ma­zyno­wej no­cy
księżyc zaj­rzał do two­jego łoża i od­szedł zasmucony
oho, blis­ko północ
wszys­tkie Ju­lie legły w uścis­kach Romeów
nie śpisz ? aha, jeszcze liczysz w wyob­raźni dotyki
uhu, znów sa­mot­na noc. 

erotyk
zebrał 124 fiszki • 15 kwietnia 2014, 16:35

Vena

bal­la­dowo nastrojona
jak skrzyp­ce u mistrza
połas­ko­ta łas­ka­wym uśmie­chem,
par­sknie deszczem
smag­nie wiat­rem al­bo zagrzmi
ciepłem og­rze­je , ko­go upatrzy
myślałby kto, że to z ra­ju Ewa
tak poetycznie śpiewa
ale to kap­ryśna dama
o dzi­wy, cze­mu to ub­ra­na w spod­nie Adama. 

fraszka
zebrała 86 fiszek • 13 kwietnia 2014, 21:51

Wdech puścił bąka.
Cicho jak ma­kiem zasiał.
Po­wiało smrodem. 

haiku
zebrał 88 fiszek • 6 kwietnia 2014, 06:44
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność